Petycje - 2020 rok

Ewa Zemła 2020-05-28 drukuj

Petycja z dnia 31 marca 2020 r. EURODOM Sp. z o.o.

Petycja w sprawie umozliwienia przejścia przez teren Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu, łączącego ul. Więźniów Oświęcimia 33-39 i ul. Więźniów Oświęcimia 45-51 z ul. Obozową.

  1. Petycja została skierowana do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w dniu 6 kwietnia 2020 r.
  2. Petycja została skierowana na posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 26 maja 2020r.
  3. Przebieg postepowania: petycja została rozpatrzona negatywnie

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe