Głosowania imienne podczas XIX sesji Rady Powiatu

Anna Sporysz 2020-05-06 drukuj

Głosowanie w sprawie:

 1. Ustalenia porządku obrad;
 2. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 lutego 2020 r.;
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 marca 2020 r.;
 4. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.– druk 181;
 5. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 182;
 6. emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 180;
 7. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie dla Fresenius Nephrocare Polska Spółka z o.o. części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz zatwierdzenia stawek dzierżawy – druk 172;
 8. likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu – druk 179;
 9. wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Forum Małopolski Zachodniej” – druk 173;
 10. udzielenia pomocy finansowej Gminie Miedźna– druk 174;
 11. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty– druk 178;
 12. przekazania Gminie Oświęcim ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince – druk 183;
 13. dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 18– druk 175;
 14. dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny działki nr 1167/27 położonej w Bobrku – druk 185;
 15. określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2020 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 184.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe