XIX sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2020-04-22 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XIX sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. - druk 181;
 2. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 182;
 3. emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk 180;
 4. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie dla Fresenius Nephrocare Polska Spółka z o.o. części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz zatwierdzenia stawek dzierżawy - druk 172;
 5. likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu - druk 179;
 6. wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Forum Małopolski Zachodniej” - druk 173;
 7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Miedźna - druk 174;
 8. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty - druk 178;
 9. przekazania Gminie Oświęcim ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince - druk 183;
 10. dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 18 - druk 175;
 11. dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny działki nr 1167/27 położonej w Bobrk - druk 185;
 12. określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2020 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu - druk 184.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe