Petycje - rok 2020

Tomasz Karcz 2020-05-07 drukuj

Petycja z dnia 23 marca 2020 r. Koalicji Polska Wolna od 5G
(Data wpływu do tut. Urzędu 23 marca 2020 r.) 

Petycja w interesie publicznym – „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” dot. przyjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pole elektromagnetyczne (dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości.

 

  1. Petycja została skierowana do Biura Rady w dniu 23 marca 2020 r.
  2. W dniu 9 kwietnia 2020 r. Przewodniczący Rady Powiatu skierowano pismo do nad. „Koalicja Polska Wolna od 5G o uzupełnienie petycji.
  3. Petycja została skierowana na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (6 maja 2020 r.).
  4. Przebieg postępowania: petycja nie została uwzgledniona (brak wymogów formalnych).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe