Głosowania imienne podczas XVIII sesji Rady Powiatu

Anna Sporysz 2020-03-23 drukuj

Głosowania w sprawie:

  1. przyjęcie porządku obrad XVIII sesji,
  2. udzielenia głosu Wicewojewodzie Małopolskiemu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe