Interpelacje i zapytania składane między sesjami

Anna Sporysz 2021-01-19 drukuj

Interpelacje:

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację w dniu 28.28.2020 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa drogi Krakowska na odcinku od Przedsiębiorstwa Metali Nieżelaznych w Bobrku na łuku od mostu Benedykta XVI. ... (zał. 13), (odp. 13).

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację w dniu 28.28.2020 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych Mickiewicza i Krasińskiego w Chełmku. ... (zał. 12), (odp. 12).

Radny Jarosław Jurzak w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 17 listopada 2020 r. złożył zapytanie dot. udzielenia odpowiedzi jakie zasady związane z  pandemią obowiązują w pracy i funkcjonowaniu Zarządu Powiatu Oświęcimskiego oraz poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Ponadto wnosi o przedłożenie wszystkich stosownych zarządzeń, poleceń i innych dokumentów wew. obowiązjuących w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu od marca 2020 r., które wprowadzały ww. zasady. Wnioskuje również o informację dot. liczby pracowników,którzy podlegali izolacji sanitarnej, kwarantannie lub byli zarażeni koronawirusem od marca 2020 r., przy zachowaniu wszelkich danych osobowych. Wnosi również o informację jakie działania podjoł  Zarząd Powiatu w Oświęcimiu od marac 2020 r. w celu umożliwienia przeprowadzenia w pełni zdalnej sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu (zał. 11), (odp. 11).

Radny Jarosław Jurzak w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 2 listopada 2020 r. złożył  zapytanie dot. udzielenia odpowiedzi czym została usprawiedliwiona przedmiotowa nieobecność  Starosty Oświęcismkiego w pracy w dniach od 26.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r. oraz dot. obecności Starosty Oświęcimskiego w budynku Starostwa w dniach 30.10.2020 r. i 2.11.2020 r. (zał. 10), (odp. 10 Sekretarza Powiatu), (odp. 10 Starosty Oświęcimskiego).

Radny Jarosław Jurzak w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 28 października 2020 r. złożył zapytanie dot. statusu wykonywanych obowiązków przez Pana Starostę Marcina Niedzielę w dniach od 26.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r. (zał. 9), (odp. 9).

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację w dniu 10.09.2020 r. w sprawie możliwości zakupu przez Powiat partii szczepionek przeci w grypie i stworzenia programu szczepień dla Seniorów (zał. 8), (odp. 8).

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację w dniu 13.08.2020 r. w sprawie zagrożenia nie dochowania terminu zakończenia remontu ul. Nadwiślańskiej w Bobrku (zał. 7), (odp. 7).

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację w sprawie remontu drogi powiatowej ul. Nadwiślańskiej w Bobrku (zał. 6), (odp. 6).

Radny Jarosław Jurzak złożył interpelację w dniu 22.05.2020 r. w sprawie sytuacji związanej z zakażeniami koronawirusem w Szpitalu Powiatowym (zał. 5), (odp. 5).

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację pismem z dnia 15.05.2020 r. (wpły do tut. Urzędu w dniu 18 maja 2020 r.) w sprawie podania terminu rozpoczęcia  koszenia traw przy drogach powiatowych (zał. 4), (odp. 4).

Radny Jarosław Jurzak złożył interpelacje w dniu 6 kwietnia 2020 r. dot. sytuacji na rynku pracy w Powiecie Oświęcimskim w związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zał. 3), (odp. 3).

Radny Adam Merta złożył interpelację w dniu 30 marca 2020 r. w sprawie powołonia w Powiecie Oświęcimskim instytucji koronera w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa w Polsce  oraz szybko rosnących ilości nowych przypadków choroby COVID - 19, a w szczególności zgonów osób podejrzanych o zakażenie SARS CoV-2 (zał. 2), (odp. 2).

Radny Jacek Pyrek  złożył interpelację w dniu 23 marca 2020 r. w sprawie informacji o funkcjonowaniu Powiatowych DPS w związku z epidemią koronawirusa (zał. 1), (odp. 1).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe