Interpelacje i zapytania składane między sesjami

Anna Sporysz 2020-05-28 drukuj

Interpelacje, wnioski:

Radny Jarosław Jurzak złożył interpelację w dniu 22.05.2020 r. w sprawie sytuacji związanej z zakażeniami koronawirusem w Szpitalu Powiatowym (zał. 5),(odp.5).

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację pismem z dnia 15.05.2020 r. (wpły do tut. Urzędu w dniu 18 maja 2020 r.) w sprawie podania terminu rozpoczęcia  koszenia traw przy drogach powiatowych (zał. 4), (odp. 4).

Radny Jarosław Jurzak złożył interpelacje w dniu 6 kwietnia 2020 r. dot. sytuacji na rynku pracy w Powiecie Oświęcimskim w związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zał. 3), (odp. 3).

Radny Adam Merta złożył interpelację w dniu 30 marca 2020 r. w sprawie powołonia w Powiecie Oświęcimskim instytucji koronera w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa w Polsce  oraz szybko rosnących ilości nowych przypadków choroby COVID - 19, a w szczególności zgonów osób podejrzanych o zakażenie SARS CoV-2 (zał. 2), (odp. 2).

Radny Jacek Pyrek  złożył interpelację  w dniu 23 marca 2020 r. w sprawie informacji o funkcjonowaniu Powiatowych DPS w związku z epidemią koronawirusa (zał. 1), (odp. 1).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe