SZP.272.8.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego

Wioletta Suska 2020-03-27 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Uwaga!!!

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. St. Wyspiańskiego 10, w Oświęcimiu, piętro I – Sala Narad, w dniu 27 marca 2020 r., o godzinie 12:30.Otwarcie ofert jest jawne i przeprowadzone będzie poprzez transmisję online w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Transmisja online z sesji otwarcia ofert dostępna będzie na: kanał "Powiat Oświęcimski" na youtube.com
pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC_DTSOkFPIA_lK3-wvtwvwQ

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe