Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z art. 13a Pzp.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe