Nadzór i kontrola stanu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dorota Mleczko 2019-12-18 drukuj

Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) zaprasza do przygotowania oferty w zakresie nadzoru i kontroli stanu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż.

KRYTERIA WYBORU I OCENA OFERTY
Decyduje najniższa cena brutto.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przesłać na adres Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim lub e-mail: biuro@muzeumpamieci.pl w terminie do 27.12.2019 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe