Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - PCPR

Ewa Zemła 2019-12-09 drukuj
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
Ul. Generała Józefa Bema 4
32-600 Oświęcim
tel 33 842 23 29
www.pcproswiecim.pl

Dyrektor: Renata Fijałkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, będące jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, jest podstawową instytucją w powiecie, posiadającą kompetencje do wykonywania w sposób bezpośredni lub pośredni zadań określonych w szczególności ustawą o pomocy społecznej, ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Głównym celem działania Centrum jest realizacja zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, udzielania wsparcia osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, usamodzielniania się osób oraz integracji ze środowiskiem.

Zmiany dokumentu

  • 2019-12-09 08:41:07
    Edycja dokumentu
  • 2019-12-06 14:08:22
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe