Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu - PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-600 Oświęcim

tel. 33 842 49 07, 33 842 57 71
www.oswiecim.praca.gov.pl
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl

Dyrektor: Józef Kała

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu jako jednostka organizacyjna powiatu wchodzi w skład administracji zespolonej Powiatu Oświęcimskiego.

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Powiatu Oświęcimskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Uchwała Nr 117/756/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

Zmiany dokumentu

  • 2019-12-06 10:43:47
    Edycja dokumentu
  • 2019-12-06 10:42:50
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe