XV sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2019-12-11 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XV sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. uchwała budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 rok (projekt z dnia 14 listopada 2019 r.) druk 132;

 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (projekt z dnia 14 listopada 2019 r.) druk 133;

   
 3. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. druk 151;

 4. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 152;

 5. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019druk 153;

 6. zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na 2020 rok – druk 137;

 7. wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiudruk 138;

 8. zmiany uchwały Nr XLIII/405/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 134;

 9. zmiany uchwały Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”druk 135;

 10. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Oświęcimiu druk 139;

 11. zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiudruk 140;

 12. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Oświęcimiu druk 141;

 13. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu druk 142;

 14. zamiaru likwidacji Technikum Nr 4 w Oświęcimiu druk 143;

 15.  zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu druk 144;

 16. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu druk 145;

 17.  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Oświęcimiu druk 146;

 18.  zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu druk 147;

 19.  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Brzeszczach druk 148;

 20.  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Kętach druk 149;

 21. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Kętach druk 150;

 22. zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2020 druk 136;

 23.  zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na rok 2020 druk 155.

  
 
 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe