Zarząd Dróg Powiatowych - ZDP

Ewa Zemła 2019-12-05 drukuj

Z dniem 31 marca 2013 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu został rozwiązany. Zadania i kompetencje zlikwidowanej jednostki przejął Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświecimiu. 

Naczelnik Wydziału - Łukasz Mędrysa, pok. nr 119A Piętro I, tel. 33 844 97 24

Referat Inwestycji, pok. nr 218-219 piętro II
Email: ri@powiat.oswiecim.pl

Kierownik Referatu - Piotr Stawarczyk,  tel. 33 844 97 23

Elżbieta Sanak,                    tel. 33 844 97 22
Agata Kurowska-Zając       tel. 33 844 97 22
Łukasz Galski                       tel. 33 844 97 23
Ewelina Grodecka               tel. 33 844 97 22

Referat Rozwoju, pok. nr 217 piętro II
Email: rr@powiat.oswiecim.pl

Kierownik Referatu - Anna Zając, tel. 33 844 96 91

Karolina Mazur                   tel. 33 844 96 91

Referat Drogowy, pok. nr 118-119 piętro I
Email: rd@powiat.oswiecim.pl

Kierownik Referatu -  Monika Mech, tel. 33 844 96 90 

Administracja  drogowa - pokój nr 118, piętro I (zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w  celu prowadzenia robót, zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób  szczególny, zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury  technicznej w pasie drogowym, organizacja ruchu, zezwolenia na  lokalizację zjazdu itp.):

Monika Mech                      tel. 33 844 96 90

Angela Uroda                      tel. 33 844 96 90

Sonia Domagalik                tel. 33 844 96 90

Joanna Morek                     tel. 33 844 96 90

Bieżące utrzymanie dróg, pok. nr 119 piętro I

Anna Cholewa                     tel. 33 844 97 21

Natalia Turaczyk                 tel. 33 844 97 21

Bieżące utrzymanie dróg w zakresie oznakowania pionowego, poziomego oraz sygnalizacji świetlnej, pok. 119 piętro I

Natalia Turaczyk                 tel. 33 844 97 21

Szkody powstałe na drodze (zdarzenia/wypadki), pok. 119 piętro I

Natalia Turaczyk                 tel. 33 844 97 21

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe