Głosowania imienne podczas XIV sesji Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2019-11-22 drukuj

Głosowania w sprawie:

  1. Przyjęcia porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu.
  2. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/2019  z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r.
  3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
  4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego.
  5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu.
  6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
  7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
  8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego.
  9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
  10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie wniosku dotyczącego możliwości wprowadzenia wypożyczania przez szkoły średnie podręczników dla uczniów posiadających Oświęcimską Kartę Dużej Rodziny.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe