XIV sesja Rady Powiatu

Anna Sporysz 2019-11-14 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XIV sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.druk 130;

  2. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiegodruk 131;

  3. zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu–druk 126;

  4. zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych-druk125; 

  5. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”–druk 128;

  6. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiegodruk 124; 

  7. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020–druk 129.;

  8. rozpatrzenie wniosku dotyczącego możliwości wprowadzenia wypożyczenia przez szkoły średnie podręczników dla uczniów posiadających Oświęcimską Kartę Dużej Rodziny-druk 127.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe