Interpelacje i zapytania złożone podczas XIII sesji Rady Powiatu w dniu 23.10.2019 r.

Anna Sporysz 2019-12-24 drukuj

Radny Sławomir Momot złożył interpelacje w sprawie zainstalowania progów zwalniających na ul. Granicznej oraz przebudowy skrzyżowania ul. Granicznej i ul. Centralnej z ul. Bugajską i ul. Białą w Zatorze (zał. 1), (odp. 1).

 

Radna Ewa Pawlusiak złożyła interpelację w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeszcze na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zasole (zał. 2), (odp. 2).

Radny Józef Szafran złożył interpelację w sprawie informacji czy trwają prace koncepcyjne, dot. wykorzystania niezagospodarowanych  dwóch mieszkań oraz pomieszczenia po byłej pralni,  znajdujących się w budynku należącym do Starostwa Powiatowego, zlokalizowanymi przy PZ Nr 10 w Kętach (zał. 3), (odp. 3a), (odp. 3b).

Radny Dariusz Gawęda złożył interpelację w sprawie budowy chodnika wraz z remontem ul. Beskidzkiej w Witkowicach w związku ze zbliżającym się końcem ważności pozwolenia na budowę (zał. 4), (odp. 4).

Radny Jacek Pyrek założył interplację w sprawie możliwości negocjacji z Burmistrzem Chełmka dot. otwarcia bramki od strony ul. Broniewskiego w godzinach pracy Centrum Sportu w celu umożliwienia przejścia dzieci do szkoły, osób dorosłych na targowisko miejskie i pobliskie sklepy oraz seniorów na ogródki działkowe w dzielnicy Nowopole (zał. 5), (odp. 5).

Radny Jarosław Jurzak złożył interpelację dot. realizacji zadania inwestycyjnego na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu (zał. 6), (odp. 6).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe