XIII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2019-10-17 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XIII sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 121;
 2. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 122;
 3. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim – druk 106;
 4. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach”  – druk 119;
 5. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmek na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku”  – druk 120;
 6. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – druk 107;
 7. stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach z siedzibą ul. Wyspiańskiego 2, Kęty – druk 109;
 8. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu z siedzibą ul. Bema 8, Oświęcim – druk 110;
 9. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu z siedzibą ul. Kościelna 6, Oświęcim – druk 111;
 10. stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – druk 112;
 11. stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach – druk 113;
 12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych czteroletnich techników prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w pięcioletnie technika – druk 114;
 13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w czteroletnie licea ogólnokształcące – druk 115;
 14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych – druk 116;
 15. zmiana uchwały Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu i utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego o nazwie Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – druk 117;
 16. utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – druk 118;
 17. ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia – druk 108;
 18. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy – druk 123.

 

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe