Informacja

Jakub Heród 2019-09-25 drukuj

 

Audytor Wewnętrzny: Anna Pietrasiewicz-Rybak

 

Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

  1. przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z jego wykonania. 
  2. przeprowadzenie zadań audytowych objętych planem audytu, poprzez niezależne badanie systemów kontroli zarządczej oraz formułowanie obiektywnych i niezależnych oceń adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów
  3. przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytu poza rocznym planem audytu
  4. przeprowadzenie czynności sprawdzających dla oceny działań podjętych w celu realizacji zleceń zawartych w sprawodzaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego
  5. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu sprawnienie funkcjonowania starostawa i powiatowych jednostek organizacyjnych  

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe