Interpelacje i zapytania złożone podczas XII sesji Rady Powiatu w dniu 18.09.2019 r.

Tomasz Karcz 2019-10-22 drukuj

Radny Józef Szafran interpelował w sprawie:

  • uzupełnienia ubytków w poboczu na ul. Zamkowej w Bulowicach (zał. 1), (odp. 1);
  • terminu oddania do użytku pomieszczeń przeznaczonych na pracownie gastronomiczną w PZ Nr 10 w Kętach oraz przyczyn braku niezbędnego wyposażenia ww. pracowni (zał. 2), (odp. 2);
  • uzupełnienia poboczy w miejscowości Witkowice na ul. Widok od skrzyżowania z ul. Jędrzejowskiego w Malcu na odcinku 1200 m (zał. 3), (odp. 3).

 

Radny Dariusz Gawęda zainterpelował w sprawie wykonania około 400 m  nakładki asfaltowej na ul. Karpackiej na odcinku od remontowanego mostu w stronę Witkowic (zał. 4), (odp. 4).

 

Radna Aneta Tlałka zainterpelowała w sprawie tworzącej się podczas opadów znacznej kałuży w Sołectwie Malec przy wyjeździe z drogi gminnej na powiatową z ul. Łęg na ul. Kościelną (zał. 5), (odp. 5).

 

Radny Jacek Pyrek zainterpelował w sprawie:

  •  udostępnienia wyników z dokonanego w lipcu 2019 r. pomiaru hałasu na drodze Wspołpracy Regionalnej w Bobrku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Krakowie (zał. 6), (odp. 6).
  • informacji czy została już wyłoniona firma, która zajmie się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gmin Oświęcim i Chełmek (zał. 7), (odp. 7).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe