XII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2019-09-12 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XII sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 104;
 2. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 105;
 3. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych druk 100;
 4. zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu druk 101;
 5. uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu druk 94;
 6. zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019 – druk 103 ;
 7. zmiany uchwały Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 97;
 8. zmiany uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych druk 98;
 9. zmiany uchwały Nr X/93/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadanie własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych  druk 99; 
 10. pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Orłowskiego w Oświęcimiudruk 74;
 11. dokonanie na rzecz Gminy Oświęcim darowizny nieruchomości położonej w Grojcu składającej się z działek nr 186/8, 2228,2394/1, 2394/2 oraz 185– druk 90;
 12. wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku– druk 91;
 13. wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Jawiszowicach przy ulicy Mickiewicza 32 z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych – druk 96;
 14. delegowanie radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – druk 95;
 15. rozpatrzenie skargi na działanie organu wykonawczego Powiatu Oświęcimskiego – druk 102.

   Załączniki

   Zmiany dokumentu

   Menu podmiotu

   Menu przedmiotowe