Głosowania imienne podczas XI sesji Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2019-08-14 drukuj

Głosowania w sprawie:

  1. przyjęcia porządku obrad XI sesji.
  2. powołania do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Pana Artura Mendyka.
  3. powołania do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Pana Pawła Kobielusza.
  4. powołania do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Pana Jerzego Mieszczaka.
  5. powołania do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Panią Teresę Jankowską.
  6. powołania do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Pana Kazimierza Homę.
  7. powołania do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Panią Ewę Płonkę.
  8. powołania Pana Pawła Kobielusza na Przewodniczącego Komisji Konkursowej w składzie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
  9. przyjęcia projektu uchwały w sprawie powołania do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - druk 92.
  10. przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 93.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe