Interpelacje złożone podczas IX sesji Rady Powiatu w dniu 22.05.2019 r.

Tomasz Karcz 2019-08-09 drukuj

Grupa Radnych złożyła interpelaję dotyczącą zmniejszenia obsady zespołu w karetce Ratownictwa Medycznego w Zatorze (zał. nr 1), (odp. nr 1).

Radny Józef Szafran interpelował w sprawie przeglądu stanu rowów przy drogach powiatowych (zał. nr 2), (odp. nr 2a), (odp. nr 2b), (odp. nr 2c). 

Radny Dariusz Gawęda interpelował w sprawie:

  • przekazania Gminie Kęty zarządu zwykłego nad droga powiatową ul. Karpackiej w Witkowicach w zakresie pozimowego utrzymania dróg (zał. nr 3), (odp. nr 3) ,
  • sprawdzenia stanu technicznego przepustu pod skrzyżowaniem ul. Beskidzkiej, Podkarpackiej i Kanady 
    (zał. nr 4), (odp. nr 4). 

Radny Jacek Pyrek interpelował w sprawie analizy prawnej przez Wydział Prawny wyroku WSA i NSA dot. rozkładu godzin pracy aptek (zał. nr 5), (odp. nr 5). 

 


 

Radny Bogusław Bartula złożył oświadczenia w sprawach:

  • protestu w związku z brakiem zaplanowanej obwodnicy Zatora w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 (zał. nr 6),
  • obsady Zespołu Ratownictwa Medycznego w Zatorze (zał. nr 7).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe