Interpelacje złożone podczas VIII sesji Rady Powiatu w dniu 17.04.2019 r.

Anna Sporysz 2019-05-13 drukuj

Radny Józef Szafran złożył interpelaję dotyczącą procesu pozyskiwania dofinansowania ze środków rządowych na zadanie remont ul. Świętojańskiej i Mostowej w Malcu (zał. 1), (odp. 1).

Radny Jacek Pyrek interpelował o możliwość umieszczenia znaku ograniczającego prędkość do 40 km przed  ostrym łukiem na drodze powiatowej przy ul. Mickiewicza 18 w Chełmku (zał. 2), (odp. 2).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe