Interpelacje złożone podczas VII sesji Rady Powiatu w dniu 20.03.2019 r.

Anna Sporysz 2019-07-19 drukuj

Radny Wojciech Kajdas zożył interpelacje w sprawie:

  • wysokości kary za opóźnienie wykonania inwestycji ul. Orłowskiego w Oświęcimiu (zał. 1), (odp. 1).
  • utworzenia zadania projektu ul. Centralnej w Łowiczkach (zał. 2), (odp. 2).

Radny Dariusz Gawęda interpelował w sprawie:

  • wygospodarowania środków przez Zarząd Powiatu na przycinkę drzew przy drogach powiatowych (zał. 3),(odp. 3).
  • wymalowania linii poziomych oraz uzupełnienia onaczenia poziomego na ul. Karpackiej w Wikowicach (zał. 4), (odp. 4),(odp nr 4a),
  • utworzenia zadania "Utwardzanie poboczy wzdług dróg powiatowych" (zał. 5), (odp. 5).
  • informacji, jakie drogi Zarząd Powiatu planuje zgłosić do programu "Fundusz Dróg Samorządowych" (zał. 6), (Odp. 6).

Radny Jacek Pyrek złożył interpelacje i zapytanie w sprawie:

  • hali sportowej i budynku po byłym PZ Nr 8 w Chełmku (zał. 7), (odp. 7).
  • wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o zbadanie prawidłowości odpływu wód opadowych z Drogi Współpracy Regionalnej (zał. 8), (odp. 8).
  • możliwości regulacji zapadniętych studzienek kanalizacyjnych przez MZGK w Chełmku (zał. 9), (odp. 9).

Radny Józef Szafran interpelował w sprawie możliwości zakupu opasek odblaskowych oraz przeprowadzenia prelekcji w szkołach na temat poprawy bezpieczeństwa pieszych w wyniku noszenia odblasków (zał. 10), (odp. 10).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe