Głosowania imienne podczas VI sesji Rady Powiatu

Głosowania w sprawie:

 1. Wprowadzenia do porządku obrad w pkt VIII ppkt 6 jako dodatkowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Oświęcimiu – druk 44.
 2. Wprowadzenia do porządku obrad w pkt VIII ppkt 7 jako dodatkowy projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Oświęcimiu – druk 45.
 3. Przyjęcia porządku obrad VI sesji po zmianach.
 4. Przyjęcia protokołu Nr V/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. 
 5. Przygotowania dla Rady Powiatu planu inwestycyji w zakresie budowy SOSW w Oświęcimiu i przedstawienia go na najbliższej sesji Rady Powiatu (wniosek Radnego Jarosława Jurzaka).
 6. Przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu do przygotowania na sesję Rady w m-cu wrześniu 2019 r. szczegółowej informacji w zakresie budowy SOSW w Oświęcimiu (wniosek Radnego Adama Bilskiego).
 7. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu – druk 40.
 8. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 41. 
 9. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego  w roku 2019 – druk 42. 
 10. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Karpia” – druk 39. 
 11. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Oświęcimskim – druk 43.
 12. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Oświęcimiu – druk 44. 
 13. Powołania Komisji Skrutacyjnej. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe