Interpelacje i zapytania na VI sesji Rady Powiatu w dniu 27.02.2019 r.

Interpelacje:

Radny Wojciech Kajdas interpelował w sprawie odmalowania pasów na drodze powiatowej Zator - Smolice (zał. 1), (odp. 1).

Radny Dariusz Gawęda interpelował w sprawie włączenia Powiatu Oświęcimskiego do programu "Fundusz Dróg Samorządowych (zał. 2), (odp. 2).

Radny Józef Szafran złożył interpelację w sprawie możliwości kontynuacji zadania budowy chodnika w Kętach przy ul. Kęckie Góry Północne - etap III (zał. 3), (odp. 3).

Zapytania:

Radny Jacek Pyrek zwrócił się z zapytaniami w  sprawie:

  • kontynuacji prac związanych z możliwością montażu progów zwalniających przy ul. Nowowiejskiej w Gorzowie (zał. 4), (odp. 4),
  • wystąpienia do administratora Drogi  Współpracy Regionalnej o poprawę bezpieczeństwa na rondzie w Bobrku (zał. 5), (odp. 5).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe