Głosowania imienne podczas V sesji Rady Powiatu

Głosowania w sprawie:

 1. Wprowdzenia do porządku obrad jako pkt IX sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 2. Wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy Powiatu Oświęcimskiego z partnerskim Powiatem Dachau - druk 37 (w pkt VII ppkt 9).

 3. Przyjęcia porządku obrad V sesji Rady Powiatu po zmianach.

 4. Przyjęcia protokołu Nr III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

 5. Przyjęcia protokołu Nr IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

 6. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 wraz z autopoprawkami – druk 456.

 7. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego wraz z autopoprawkami – druk 457.

 8. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 34.

 9. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu – druk 36.

 10. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jawiszowicach składającej się z działki nr 755/33 oraz udziału 1/3 części w działkach nr 755/76, 755/49, stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego – druk 30.

 11. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie dokonania darowizny na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu działki nr 720/40 położonej w Oświęcimiu – druk 33.

 12. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019 – druk 32.

 13. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na rok 2019 – druk 35.

 14. Wycofania z porządku obrad w punkcie VII punktu 9 projektu uchwały w sprawie powołania kordynatora do spraw współpracy Powiatu Oświęcimskiego z partnerskim Powiatem Dachau - dru 37.

 15. Zamknięcia dyskusji w punkcie VII ppkt 9 w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy Powiatu Oświęcimsiego z partnerskim Powiatem Dachau - druk 37.

 16. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy Powiatu Oświęcimskiego z partnerskim Powiatem Dachau - druk 37.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (projekt z dnia 14 listopada 2018 r.) – wraz z autopoprawkami – druk 457;

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe