Interpelacje złożone podczas V sesji Rady Powiatu w dniu 23.01.2019 r.

  Radny Dariusz Gawęda interpelował w sprawie:

  • zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Witkowice (zał. 1), (odp. 1),
  • kontynuacji prac związanych z remontem mostu wzdłuż ulicy Karpackiej oraz remontem ulicy Beskidzkiej wraz z budową chodnika (zał. 2), (odp. 2).

  Radny Jacek Pyrek zwrócił się z zapytaniem o informację na jakim etapie są negocjacje z z Burmistrzem Chełmka w sprawie przekazania budynku po byłym PZ Nr 8 wraz z halą sportową (zał. 3), (odp. 3).

   

  Załączniki

  Zmiany dokumentu

  Menu podmiotu

  Menu przedmiotowe