Petycje - 2019 rok

Ewa Zemła 2020-05-11 drukuj

Petycja z dnia 3 stycznia 2019 r. dotycząca ul. Wadowickiej w Porębie Wielkiej

Petycja w sprawie doprowadzenia nawierzchni drogi na odcinku drogi - ul. Wadowickiej w Porębie Wielkiej zapewniajaej bezpieczeństwo przejazdu na tym odcinku.

 1. Petycja została skierowana do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w dniu 16 października 2019 r.,
 2. Przebieg postępowania: petycja została rozpatrzona negatywnie.

Petycja z dnia 25 stycznia 2019 r. MJR Consulting Jerzy Rządzki

Petycja w sprawie niekomercyjnego projektu przeznaczonego dla nauczycieli w podległych placówkach oświatowych z terenu Powiatu Oświęcimskiego.

 1. Petycja została skierowana do Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 28 stycznia 2019 r.,
 2. Przebieg postępowania: petycja została rozpatrzona pozytywnie.

Petycja z dnia 21 marca 2019 r. Adwokat Renaty Sutor

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa.

 1. Przebieg postępowania: petycja nie została uwzględniona (brak wymogów formalnych).

Petycja z dnia 31 lipca 2019 r. CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

Petycja w sprawie wprowadzenia w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami CBA i opubliowania jej treści. Wyznaczenia w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki. Wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki. Ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Uzupełnienie do petycji  - dotyczy regulacji petycji, która odnosi się do radnych powiatowych

 1. Petycja zostala skierowana na posiedzenie Zarządu Powiatu w Oświecimiu w dniu 15 października 2019 r.,
 2. Przebieg postępowania: petycja zostala rozpatrzona negatywnie.

Petycja z dnia 9 sierpnia 2019 r. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych w jednostkach samorządu terytorialnego - ponowienie, w tej samej sprawie.

 1. Petycja została skierowana do Wydziału Finansowego w dniu 13 sierpnia 2019 r.,
 2. Przebieg postępowaniai: petycja nie została uwzględniona (brak wymogów formalnych).

    º Odpowiedź z dnia 4 października 2019 r.


Petycja z dnia 24 września 2019 r. Adwokat Renaty Sutor

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa.

 1. W dniu 11 października 2019 r., petycja została wysłana do Ministerstwa Sprawiedliwości (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach).
 2. Przebieg postępowania: petycja nie została uwzględniona (brak wymogów formalnych).

   ° Odpowiedź z dnia 7 października 2019 r.


Petycja z dnia 14 października 2019 r. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych w jednostkach samorzadu terytorialnego.

 1. Petycja została skierowana do Wydziału Finansowego oraz Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w dniu 17 października 2019 r.,
 2. W dniu 29 października 2019 r., petycja została przekazana na posiedzenie Zarzadu Powiatu w celu rozpatrzenia,
 3. Przebieg postępowania: petycja została rozpatrzona negatywnie.

Petycja z dnia 23 października 2019 r. Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów

Petycja w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej w miejscu istnienia dawnej przeprawy promowej pomiędzy Mętkowem (Gmina Babice) a Przeciszowem (Gmina Przeciszów).

Uzupełnienie do petycji w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej w Mętkowie (25.11.2019 r.)

 1. Petycja wpłyneła na dziennik podawczy urzędu w dniu 31 października 2019 r.,
 2. Petycja została skierowana do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg oraz Wydziału Organizacyjno-Administracyjego w dniu 4 listopada 2019 r.,
 3. W dniu 13 listopada 2019 r., skierowano pismo do Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów w sprawie uzupełnienia petycji z dnia 23 października 2019 r.
 4. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 3 grudnia 2019 r.
 5. Przebieg postępowania: petycja nie została uwzgledniona (brak wymogów formalnych)

Petycja z dnia 6 grudnia 2019 r. Adwokat Renata Sutor

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

 1.  Petycja została skierowana do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w dniu 10 grudnia 2019 r.,
 2. W dniu 16 grudnia 2019 r., skierowano pismo do Pani Renaty Sutor w sprawie uzupełnienia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.
 3. Petycja została skierowana na posiedzenie Zarządu Powiatu (14.01.2020).
 4. Przebieg postępowania: petycja została rozpatrzona negatywnie

Uzupełnienie do petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
(17.12.2019 r.)
 


Petycja z dnia 23 grudnia 2019 r. Mieszkancy miejscowosci Nowa Wieś/ Malec

Petycja w sprawie budowy chodnika łączacego dwie miejscowosci Nowa Wieś ul. Świętego Maksymiliana Marii Kolbe / Malec ul. Kościelna. 

 1. Petycja została skierowana do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg oraz Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w dniu 3 grudnia 2020 r. 
 2. Petycja została skierowana na posiedzenie Zarządu Powiatu (18.02.2020).
 3. Przebieg postepowania: petycja została rozpatrzona negatywnie

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe