Interpelacje i zapytania składane między sesjami

Radny Józef Szafran interpelował w sprawie umów zawieranych z Panią Anetą Flisowską, Panem Markiem Flisowskim oraz Grupą Medialną Południe - TVK HD Kęty w latach od 2015 r. do 2018 r. (zał. 1., odp. 1.).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe