III sesja Rady Powiatu

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na III sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.   – druk 21;

  2. zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 22;

  3. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018druk 23;

  4. zmiany uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiegodruk 20;

  5. zmiany uchwały Nr XLIII/398/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2018 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu druk 458;

  6. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok druk 459;

  7. zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulic w sołectwie Laskowa w Gminie Zatordruk 450;

  8. zmiany składów osobowych niektórych komisji stałych Rady Powiatu w Oświęcimiudruk 24;

  9. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2019 druk 25.

 


Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe