Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Tomasz Karcz 2019-01-11 drukuj

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego działa w zakresie gospodarki finansowej powiatu określonym w rozdziale 4 oraz art. 4 ust. 1 pkt 6, 9-14, 17, 19, 23 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

SKŁAD KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Ewa Płonka


Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Wojciech Kajdas 


Członkowie:
Adam Bilski
Dariusz Gawęda
Jerzy Mieszczak
Sławomir Momot
Piotr Śreniawski


Stały termin posiedzeń Komisji: III wtorek miesiąca godz. 1600.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe