Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Anna Sporysz 2019-03-15 drukuj

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa w zakresie wynikającym z art. 16a ustawy o samorządzie powiatowym.

 

SKŁAD KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Katarzyna Bliźniak
 


Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Bogusław Bartula


Członkowie:
Jarosław Jurzak
Józef Szafran
Władysław Zaliński


Stały termin posiedzeń Komisji: IV wtorek  miesiąca godz. 1600 w przypadku wpłynięcia skargi lub petycji. W innych przypadkach komisja będzie  zbierać się w dniu sesji o godz. 1330.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe