Głosowania imienne podczas II sesji Rady Powiatu

Głosowania w sprawie:

 1. Głosowanie porządku obrad II sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
 2. Przyjęcia protokołów z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu: Nr LII/2018  z dnia 17.10.2018 r. i Nr LIII/2018 z dnia 14.11.2018 r.
 3. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia ilości i nazw stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu oraz okreslenia maksymalnej ilości radnych w komisjach.
 4. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie stwierdzenia skałdu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 5. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 6. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia skladu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 7. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenie składu osobowego  Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 8. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji.
 9. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu.
 10. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 11. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 12. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 13. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 14. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji.
 15. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu.
 16. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 17. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 18. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu za rok 2018 i 2019.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe