II sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2018-12-13 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na II sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. ustalenia ilości i nazw stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu oraz określenia maksymalnej ilości radnych w komisjach – druk 5;
 2. stwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej druk 6;
 3. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji druk 7;
 4. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego druk 8;
 5. ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej druk 9;
 6. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji druk 10;
 7. ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu druk  11;
 8. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druk 12;
 9. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji druk 13;
 10. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego druk  14;
 11. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej druk  15;
 12. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji druk 16;
 13. wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu druk  17;
 14. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządkudruk 18;
 15. ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnychdruk 19;

  ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych (projekt po autopoprawce)druk 19;
 16. wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za rok 2018 i 2019 – druk 449.

 Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe