LIII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2018-11-09 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na LIII sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.  – druk 454;


  2. zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 455;

  3. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – druk 453;

  4.  zmiany uchwały Nr LI/451/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 452;

  5.  powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego  Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś” – druk 451.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe