Informacja o posiedzeniach Rady Powiatu w Oświęcimiu

Tomasz Karcz 2019-03-27 drukuj

 

13 listopada 2018 r. godz. 1600 Komisja Prawa i Porządku Publicznego /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Funkcjonowanie programu „Bezpieczna szkoła”. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2018.
Zaproszona osoba:
Monika Stalica
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym (godz. 1600).

 

14 listopada 2018 r. godz. 1430 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy:
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat
Skarbnik Powiatu (godz. 1430);
Katarzyna Węgrzyn - Madeja Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym (godz. 1440).

 

14 listopada 2018 r. godz. 1500 LIII sesja Rady Powiatu /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy:
Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat
Skarbnik Powiatu (godz. 1500);
Katarzyna Węgrzyn - Madeja Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym (godz. 1500).

 

 

Powyższa informacja może ulec zmianie!

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe