Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej" – prace projektowe Numer referencyjny: ZP.1.1.2018

Dorota Mleczko 2019-09-17 drukuj

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej – prace projektowe. Numer referencyjny: ZP.1.1.2018.

Opis załączników do ogłoszenia ->

- ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf),
- SIWZ i załączniki od 2 do 7 do SIWZ (*.pdf),
- SIWZ (*.doc)
- załącznik nr 1 do SIWZ - instrukcja JEDZ (*.pdf),
- załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ do wypełnienia (*.doc),
- załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy (*.doc),
- załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz usług (*.doc),
- załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz personelu (*.doc),
- załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej (*.doc),
- załącznik nr 7 do SIWZ - istotne postanowienia umowy (*.doc),

- Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 06.11.2018r. (*.pdf)
- SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA z dnia 09.11.2018r. (*.pdf)

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  z dnia 26.11.2018r. (*.pdf)

- Powiadomienie o wyborze oferty z dnia 24.12.2018r. (*.pdf)

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe