LII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2018-10-11 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na LII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  • nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej” – druk 440;
  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. – druk 447;

  2. zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 448;

  3. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – druk 443;

  4. przyjęcia Regulaminu w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Powiatu Oświęcimskiego – druk 441;

  5. uchwalenia Statutu Powiatu Oświęcimskiego – druk 442;

  6. wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego – druk 444;

  7. zmiany uchwały Nr L/446/2018 Rady Powiatu z dnia 7 września 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – druk 445;

  8. sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LI/461/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Brzeszcze ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasol – druk 446.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe