Informacje PKW

I n f o r m a c j a

Powiatowej Komisji Wyborczej

w Oświęcimiu

z dnia 11 września 2018 r.

 

o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu

Na podstawie art. 178 § 10  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu:

Przewodniczący:

Krzysztof Drewniak   zam. Oświęcim

Zastępca Przewodniczącego:

Renata Bies   zam. Polanka Wielka

Członkowie:

  1. Krystian Grabowski   zam. Oświęcim
  2. Monika Magdalena Grzeszkowiak   zam. Oświęcim
  3. Tomasz Karcz   zam. Oświęcim
  4. Magdalena Kasperczyk   zam. Oświęcim Brzezinka
  5. Jadwiga Kowalik zam. Chełmek
  6. Anna Rzeźnik   zam. Chełmek
  7. Ewelina Stefańczyk   zam. Oświęcim
  8. Iwona Małgorzata Wędzicha   zam. Oświęcim

 

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu mieści się w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu  w pok. 101A

Dane kontaktowe:

Tel. 0 33/ 844 96 43

e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl

Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe