L sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2018-09-04 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo projekt uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu na L sesję.

 

Projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania” – druk 424.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe