XLVI sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 30 maja 2018 r.

Zapytanie:

Radny Józef Szafran interpelował w imieniu mieszkańców ul. św. Makysmilana Kolbe w Nowej Wsi o naprawę studzienki kanalizacyjnej oraz popękanej jezdni okalającej studzienkę, gdyż istniejący obecnie stan techniczny drogi w tym miejscu zagraża bezpieczeństwu ruchu. Prośbę tą motywuje faktem, że w niedalekiej odległości remontowane są ubytki na ul. Jana Kantego w Miejscowości Nowa Wieś. Radny poprosił także o wyznaczenie tonażu na ul. Kolbego w ww. miejscowości (0dp. 1, odp. 2).


Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe