XLVI sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2018-05-23 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XLVI sesję.

Projekty uchwał dotyczące absolutorium w sprawach:

 a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2017 rok – druk 392;

 b) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2017 – druk 393.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. – druk 402;

 2. zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 403;

 3. określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania” – druk 388;

 4. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w budynku przy ul. Szpitalnej 9 – druk 390;

 5. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu pomieszczeń dla OCULUS Oświęcim Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk 398;

 6. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 399;

 7. powierzenia prowadzenia zadania publicznego dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych Powiatowi Oleskiemu w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz udzielenia dotacji na ten cel – druk 391;

 8. szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski – druk 394;

 9. zmiany uchwały Nr XLIII/401/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś” – druk 389;

 10. udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 400;

 11. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim – druk 385;

 12. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zator – druk 401;

 13. rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu – druk 395;

 14. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego – druk 396.

 

 


 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe