Informacje o jednostce

W wyniku połączenia Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kętach, obie jednostki działają w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe