X sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 4 października 2011 r.

Tomasz Karcz 2011-09-30 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na X sesję.

Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały Nr III/37/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego;
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Oświęcim na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy 1 Maja we Włosienicy" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe