XLI sesja Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2018 r.

Interpelacja:

Radny Wojciech Kajdas złożył interpelację  dotyczącą powiatowych targów edukacyjnych, które odbyły się w dniach 14 – 15 grudnia 2017 r. (zał. 1, odp. 1).

Zapytania:

Radny Józef Szafran zapytał o plany związane z remontem parkingu przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach?

Radny Andrzej Skrzypiński przypomniał, że oczekuje na przygotowanie zestawienia wysokości wydatków jakie Powiat Oświęcimski poniósł na rzecz gminy Chełmek w roku 2017, o które wnioskował na sesji w dniu 19 grudnia 2017 r. (zał. 3). W związku z zamiarem wydawania gazety powiatowej, Radny zapytał, czy Powiat oraz Zarząd Powiatu jest przygotowany na sprawne opracowanie, drukowanie i kolportowanie gazety w periodach miesięcznych?

Na w/w zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas XLIsesji (Protokół Nr XLI/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., str. 7-8)

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe