XLIII sesja Rady Powiatu w dniu 21 marca 2018 r.

Interpelacje:

Radny Wojciech Kajdas złożył dwie interpelacje w sprawach:

  1. Llikwidacji znaku B-20 "STOP" w Grodzisku (zał. 1, odp. 1).
  2. Ewentualnego zwrotu opłaty pobranej za wymianę prawa jazdy (zał. 2, odp. 2).

Radny Józef Szafran interpelował o pilny remont ulicy Zamkowej w Bulowicach przy zastosowaniu kruszywa drogowego (odp. 3).

Radny Adam Sowa poprosił o podanie przyczyny, dlaczego inwestycja na drodze powiatowej w postaci drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej na drodze K1877 - dawnej 04-104 została przekazana do realizacji gminie Oświęcim (odp. 4).


Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe