XLIII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2018-03-15 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XLIII sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. – druk 379;

 2. zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 380;

 3. zmiany uchwały Nr XXXIII/328/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 378;

 4. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z przeznaczeniem na zadanie pn. Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – modernizacja budynku szkoły – druk 377;

 5. połączenia Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – druk 381;

 6. określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2018 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 382;

 7. powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu – druk 371;
 8. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – druk 376;
 9. powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś” – druk 368;

 10. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 369;

 11. powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 370;

 12. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 – 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince” – druk 374;

 13. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wieloletniej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 375;

 14. zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulicy Jana Kantego nazwy ulica Świętego Jana Kantego w Kętach w zapisie „Św. Jana Kantego” – druk 383.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe