Interpelacje składane międze sesjami

Interpelacja Radnego Wojciecha Kajdasa złożona w dniu 6 lutego 2018 r. w sprawie uszkodzenia chodnika na ul. Kongresowej w Zatorze (zał. 1, odp. 1).


Radny Kazimierz Homa w dniu 20 marca 2018 r. złożył trzy interpelacje w sprawach:

  1. Pracy przy projekcie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w PCPR (zał. 2, odp. 2).
  2. Kosztów wynajmu pływalni dla uczniów w klasach sportowych prowadzonych przez jednostki oświatowe powiatu (zał. 3, odp. 3).
  3. Pozyskiwania środków zewnętrznych (zał. 4, odp. 4).

Radny Wojciech Kajdas w dniu 6 kwietnia 2018 r. złożył interpelację dotyczącą drogi 1761K w Graboszycach (zał. nr 5, odp. 5).


Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe