XXXIX sesja Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2017 r.

Zapytania:

Radny Andrzej Skrzypiński zapytał o sytuację kadrową w Szpitalu Powiatowym im. Maksymiliana w Oświęcimiu w świetle wypowiadanych przez lekarzy umów z klauzulą „opt out”?

Radny Marcin Niedziela zapytał, czy istnieje zagrożenie składania masowych wypowiedzeń przez lekarzy z długoletnim stażem pracujących na normalnych etatach?

 Na w/w zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas XXXIX sesji (Protokół Nr XXXIX/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., str. 13)

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe